Online konzultace
uzákonění pěstování konopí
v malém množství
pro vlastní potřebu

Konzultace byla uzavřena, výsledky si přečtěte ZDE.

  • Pěstování malého množství konopí pro osobní potřebu umožní každému dospělému člověku vypěstovat si a sklidit až 5 rostlin konopí bez jakéhokoli trestního nebo jiného postihu. Pěstiteli tak nebude hrozit ani pokuta, ani zabavení pěstovaného konopí pod podmínkou, že k pěstovanému konopí zamezí přístupu třetích osob.
  • Návrh zákona zajistí každému pěstiteli možnost usušit, zpracovat a doma v uzamčeném prostoru přechovávat až 1250 g sušených květů vypěstovaného konopí. Návrh vychází z předpokladu, že z jedné konopné rostliny je při řádném pěstování možné získat až 250 g sušeného květenství.
  • Návrh umožní dospělému člověku držet mimo bydliště až 30 g sušeného konopí.
  • Návrh uzákonění pěstování pro osobní potřebu se týká pouze zletilých a bezúhonných osob s trvalým pobytem na území ČR. Návrh prosazuje striktní omezení dostupnosti konopí nezletilým, poskytnutí konopí neplnoletým občanům bude i nadále klasifikováno jako závažný trestný čin.

Chceme dospělým lidem umožnit pěstování konopí pro osobní potřebu za přesně definovaných podmínek, protože vycházíme z principu kontrolované dostupnosti psychotropních látek. Žádáme veřejnost, aby v rámci této veřejné konzultace vyjádřila svůj názor a podílela se tak na přijatelné regulaci, která bude přínosem pro všechny občany České republiky.
Tomáš Vymazal, poslanec za Piráty

Důvody pro uzákonění

Lidská práva

Prohibice konopí je z dlouhodobého hlediska společensky neudržitelná a představuje závažné porušování základních lidských práv.

Represe nikam nevede

Represivní přístup dlouhodobě nedosahuje deklarovaných cílů a plýtvá prostředky státního rozpočtu zbytečným zatěžováním orgánů činných v trestním řízení.

 

Pomoc nemocným

Represivní přístup dlouhodobě a zásadním způsobem komplikuje nemocným přístup k mnohostranně využitelné a léčivé rostlině, jejíž účinky byly potvrzeny v celé řadě odborných studií a výzkumů.

Návrh zákona zpřístupní konopí i těm, kteří se chtějí samoléčit svépomocí.

Boj proti černému trhu

Prohibice vytváří podmínky pro rozvoj černého trhu, na němž se obohacují zejména organizované zločinecké skupiny.

 

Nízká nebezpečnost konopí

Ve srovnání s legálním alkoholem a tabákem je zdravotní a společenská nebezpečnost konopí prokazatelně nižší a jeho ilegální status je z hlediska drogové problematiky neospravedlnitelný.

Moderní poznatky

Zastaralé mezinárodní protidrogové úmluvy ztrácejí v současnosti na relevanci a neustále přibývá vyspělých států, které konopí legalizují a pozorují pozitivní dopady tohoto kroku.

 

Přínos společnosti

  • Ochrana nezletilých před zneužíváním konopí.
  • Omezení výdajů ze státního rozpočtu na potírání pěstování a držení konopí pro osobní potřebu.
  • Ochrana základních lidských práv a svobod deklarovaných Ústavou.
  • Ochrana veřejného zdraví.
  • Destigmatizace konopí jako léčivé a průmyslově mnohostranně využitelné rostliny.
 

Vyhodnocení konzultace

Sesbírali jsme vstupy od více než 7000 návštěvníků, a přinášíme vám graficky zpracované výsledky.

Většina hlasujících si přeje na veřejnosti mít u sebe 25-50 gramů konopí.Pěstovat doma by lidé chtěli 5, případně až 10 rostlin.V obydlí by dle konzultace mohlo být 1000 až 2000 gramů konopí.Většina hlasujících se vyslovila pro možnost bezúplatného předání konopí další osobě.S návrhem Pirátů, aby bylo samopěstování konopí regulováno zákonem, souhlasí 6623 hlasujících.Text návrhu PirátůNa návrhu spolupracovali

„Již delší dobu upozorňuji na fakt, že zcela volný trh, stejně jako úplná prohibice, nevede k řešení problému s návykovými látkami.
V případě konopí zároveň upozorňuji, že velké nadnárodní alkoholové a tabákové firmy již vložily do konopí své investice. To znamená, že úplná legalizace na celosvětové úrovni dříve či později nastane.

Proto je nutné předejít vychýlení kyvadla na stranu úplně volné komerce a hledat zlatou střední cestu. “
Mgr. Jindřích Vobořil, bývalý národní protidrogový koordinátor
„Právo v soukromí si pěstovat a užívat jakoukoliv rostlinu by mělo být součástí každé svobodné společnosti.“
Robert Veverka, předseda spolku Legalizace.cz
„Již při rekodifikaci trestního práva jsme usilovali o zmírnění postihu pro uživatele rekreačního či léčebného konopí, které si sami v malém množství vyrobí. Bohužel soudní praxe je nejednotná a vykládá mírnější skutkovou podstatu § 285 trestního zákoníku velmi úzce pouze pro účely pěstování rostlin, ale nikoli pro sušení, přechovávání a další etapy výrobního cyklu produktů z konopí pro vlastní potřebu. Společenská škodlivost tohoto jednání je minimální a trestní postihy uživatelů, včetně starých či nemocných lidí, kteří nemají prostředky na předražené a zbytečné nákupy zahraničního konopí z lékáren a vypěstují si ho jednoduše na zahradě, jsou zcela absurdní.“
Mgr. František Korbel, Ph.D., autor paragrafovaného znění zákona, vysokoškolský učitel, člen legislativní rady vlády
„Návrh si neklade za cíl vyřešit najednou všechny výzvy týkající se legislativy v kontextu psychotropních látek. Je to však malý krůček správným směrem; směrem liberalizace a demonstrace důvěry v zodpovědné a informované rozhodování dospělých občanů naší země.“
Ing. Jana Michailidu, člen pracovní skupiny Psychotropní látky Pirátské strany
„Pro inspiraci jsme vyrazili do Kanady, kde jsme se setkali s poslancem Nathanielem Erskine-Smithem. Právě on je předkladatelem průlomového kanadského zákona, který se stal významnou předlohou při tvorbě návrhu regulace konopí v České republice.“
Mgr. David Albrecht, legislativní poradce
„Jsem zastáncem teze, že člověk má právo se svým tělem nakládat, jak sám uzná za vhodné. Nevidím proto problém v tom, když dospělý člověk užívá konopné připrávky, které jsou navíc prokazatelně méně problematické než alkohol. Racionální drogová politika má být nastavena na základě vědecky podložených dat. Doufám, že tento návrh představuje první krok k narovnání nesmyslných zákonů v oblastni psychotropních látek.“
Michal Ketner, garant programového bodu Psychotropní látky Pirátské strany


Co si myslí o legalizaci ...

„Drogy jsou nebezpečné, ale ještě nebezpečnější je současná drogová politika, která upřednostňuje trestání před zdravím a dodržováním lidských práv. Je na čase zavést opatření, která na první místo postaví životy a bezpečí lidí.“
Kofi Annan, bývalý generální tajemník OSN
„Pro kriminalizaci drog jsou jen ti, kdo z problému žijí – policie, politici a mafie,“
Tomio Okamura, Umění žít, vydáno knižně 2012


Děkujeme, že jste dočetli až sem.

Snažíme se zapojovat veřejnost a dělat politiku pro 21. století. Děkujeme, že jste toho součástí.

Kontaktní osoba

Tomáš Vymazal, poslanec
tomas.vymazal@pirati.cz, tel.: +420 774 36 37 36

Chcete sledovat i další dění u Pirátů ?

Můžete dostávat další informace emailem, nebo se přímo zapojit do pirátského hnutí.