Historie legalizace v ČR (Co už se událo?)

2016

Březen: Zahraniční sortiment v lékárnách je rozšířen o léčebné konopí vypěstované v Česku.

Srpen: V Meclově na Domažlicku se otevírá pracoviště pro výzkum pěstování léčebného konopí ve spolupráci s katedrou rostlinné výroby ČZU.

2018

Duben: Pacienti ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně mohou inhalovat konopí pomocí vaporizérů.

Srpen: Do funkce národního protidrogového koordinátora je dosazena Jarmila Vedralová, zastánkyně represivní politiky.

Listopad: Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona na samopěstování konopí. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 331.

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=331&O=8

Prosinec: Vláda návrhu zákona umožnující sampěstování konopí vyjádřila nesouhlasné stanovisko.

2019

Novela zákona o léčivech, která zavádí pojišťovnám povinnost částečně hradit pacientům léčebné konopí, prochází Sněmovnou, Senátem i prezidentskou kanceláří.

2020

Leden: Pacienti získávají nárok na úhradu 90 % ceny léčebného konopí ze zdravotního pojištění, a to do maximálního množství 30 gramů měsíčně.

Květen: Vláda předkládá sněmovně návrh zákona o návykových látkách. Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864.

Květen: Poslanecká sněmovna podpořila návrh pirátského poslance Tomáše Vymazala, aby se spojilo projednávání dvou novel zákona o návykových látkách. Novela z pera Ministerstva zdravotnictví (tisk č. 864) se zabývá vyšší dostupností léčebného konopí, Návrh Tomáše Vymazala zase reguluje nakládání s konopím pro vlastní potřebu (tisk č. 331).

https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/konopi-novela-ve-snemovne.html

Červen: Po čtyřech letech Krajský soud definitivně zprošťuje Leopolda Svatého viny ve všech bodech obžaloby za šíření toxikomanie kvůli údajnému překročení limitu THC v exponátu zabaveném na veletrhu Konopex.

Září: Na celkem šest let odnětí svobody je odsouzen adiktolog a konopný léčitel Dušan Dvořák za opětovné pěstování rostlin s údajně nadlimitním obsahem THC. Záhy je mu přičteno dalších osm měsíců za výhrůžky soudcům.

Říjen: Magazín Legalizace slaví deset let od založení.

Listopad: Dle Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v roce 2019 způsobil tabák 18 000 úmrtí, alkohol 6 000, nelegální drogy méně než 500. Celospolečenské náklady: tabák 80–100 mld., alkohol 57 mld., gambling 16 mld., nelegální drogy 7 mld.

Prosinec: Američan David Hodges je po dovolání k Nejvyššímu soudu osvobozen v kauze svého léčiva zabaveného na veletrhu Cannafest.

Prosinec: Prvnímu konopnému pacientovi je povolena léčba i ve vězení (Rapotice).

2021

Leden: Při parlamentním projednávání novely zákona o návykových látkách je zamítnut návrh na povolení samopěstování (tisk č. 331).

Květen: Vydavatel a šéfredaktor magazínu Legalizace Robert Veverka a společnost, která magazín vydává, jsou obžalováni z přečinu šíření toxikománie.

https://osvetanenizlocin.cz/obzaloba/

Červen: Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila vládní návrh novely zákona o návykových látkách (tisk č. 864), který se týká technického a léčebného konopí. Přelomovou změnou je zvýšení limitu obsahu THC u technického konopí na 1 % oproti stávajícím 0,3 %. Návrh poslance Tomáše Vymazala zrušit trestní postihy za samopěstování pár rostlin pro vlastní potřebu do znění novely neprošel.

Červenec: Senát vrátil sněmovně vládní návrh zákona s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 275).

Září: Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona, který předložila Senátu.

Září: Prezident republiky podepsal novelu zákon o návykových látkách.

Říjen: Viktor Mravčík odchází po dvaceti letech z pozice vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Nesouhlasí s kroky národní koordinátorky pro protidrogovou politiku Jarmily Vedralové.

https://www.zdravezpravy.cz/2021/10/05/viktor-mravcik-odchazi-z-nmsdz-nesouhlasi-s-vedenim/

Listopad: Vydavatel a šéfredaktor magazínu Legalizace Robert Veverka a společnost, která magazín vydává, jsou odsouzeni za šíření toxikománie. Veverka k odnětí svobody v trvání 12 měsíců, společnost Legal Publishing. s.r.o. k pokutě 50.000 Kč. Rozsudek je nepravomocný.

https://osvetanenizlocin.cz/rozsudek/

2022

Leden: Od nového roku platí novela zákona upravující pěstování konopí pro léčebné účely, která umožňuje více licencovaným firmám pěstovat konopí a vyvážet jej. Dále novela navyšuje povolené množství THC u technického konopí a ruší monopol Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na výkup léčebného konopí. Celý proces brzdí chybějící novelizace prováděcí vyhlášky.

Změny v novele zákona o návykových látkách týkající se konopí

  1. Došlo k navýšení limitu obsahu THC v technickém konopí na 1 %. Pěstitelé se nebudou muset obávat kriminalizace v důsledku pěkného počasí a pěstebních podmínek.
  2. Všechny extrakty z konopí, které mají obsah THC do 1 % hmotnosti a které jsou zároveň bezpečné, jsou zcela vyňaty z režimu nakládání s návykovými látkami. To znamená, že například mastička vyrobená z konopí a obsahující vyvážené množství kanabinoidů, už nebude návykovou látkou, ačkoli obsahuje THC a ačkoli původní rostlina konopí mohla přesáhnout i 1 % THC. Díky naředění účinných látek během výroby masti vznikne „extrakt“, který nebude návykovou látkou ve smyslu zákona.
  3. Zemědělci pěstující odrůdy technického konopí ze společného evropského katalogu nemusí muset prokazovat obsah THC v rostlinách konopí – pouze předloží certifikát o původu osiva.
  4. Díky finančně i administrativně dostupnějším licencím dostanou i běžní podnikatelé možnost zapojit se do produkce konopí pro léčebné použití. Je umožněn i export do zahraničí.
  5. Díky umožnění hromadné extrakce konopí pro léčebné použití dojde k zásadnímu rozšíření nabídky lékových forem pro pacienty, kteří se konopím léčí.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-366#

https://magazin-legalizace.cz/slavna-novela-366-2021-sb-aneb-co-bude-dal/

Únor: Ve funkcích národní protidrogové koordinátorky a ředitelky Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR skončila Jarmila Vedralová. Novým koordinátorem se stal Jidřich Vobořil.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/drogy-protidrogova-politika-vedralova-voboril-vlada.A220210_174618_domaci_wass