Pozměňovací návrh umožňující extrakci z rostlin konopí bez povolení k zacházení s OPL

Popis:

Tento pozměňovací návrh by v případě prosazení znamenal zrušení zákazu izolace konopné pryskyřice, který je dnes vztažen i na rostliny konopí, které nemají psychoaktivní účinek. Stejně tak by zavedl úpravu definice minimální odborné způsobilosti potřebné pro získání povolení k zacházení s omamnými a psychotropními látkami, konkrétně s látkou konopný extrakt. Navíc by odstranil povinnost nakládat s odpadem z rostlin technického konopí jako s nebezpečným odpadem

Současný stav:

Finišujeme textaci tohoto návrhu, abychom jej mohli podat ke sněmovnímu tisku 864 v rámci jeho druhého čtení, vládní novele zákona o návykových látkách, pokud k tomuto čtení v tomto volebním období dojde.