Konopí pro léčebné použití - pozměňovací návrh prof. Vyzuly (Hnutí ANO) ke konopí pro léčebné použití, který jsme pomáhali vytvořit

Popis:

Krom našich návrhů jsme se věnovali i pomoci s přípravou pozměňovacího návrhu, který ke sněmovnímu tisku 864, vládní novele zákona o návykových látkách, podal prof. MUDr. Rostislava Vyzula, CSc., poslanec Hnutí ANO. Tento návrh se věnuje několika oblastem. Upravuje systém zacházení s konopím pro léčebné použití jak jej nastavuje novela, konkrétně namísto povinnosti doložení certifikátu správné výrobní praxe výrobce léčivých látek stanovuje podmínku doložení prohlášení o splnění podmínek správné pěstitelské praxe pro pěstování konopí pro léčebné použití, jejíž parametry by byly stanoveny ve zvláštním prováděcím předpisu Ministerstva zdravotnictví. Dále za daných podmínek (nízký obsah THC v extraktu nebo jeho léčebné použití) umožňuje extrakci z rostlin konopí a zacházení s následnými produkty. Třetí oblastí, které se návrh primárně věnuje, je zpřesnění některých ustanovení ohledně vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, délky příslušných řízení a odborné kvalifikace osob, které s návykovými látkami zachází. Veškeré navržené změny považujeme za racionální a adekvátní reakci na určité problematické body novely a to včetně několika terminologických upřesnění, které narozdíl od původního znění novely zajišťují významovou konzistenci napříč textem.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění návrhu naleznete ke stažení zde.