Konopí vs. rostlina konopí

Popis:

Užívání pojmů “konopí” a “rostlina konopí” není v současném znění zákona konzistentní. Toho si bylo zjevně vědomo i Ministerstvo zdravotnictví a v rámci změn navrhovaných sněmovním tiskem 864, vládní novelou zákona o návykových látkách, došlo i k pokusu zajistit konzistenci těchto termínů v textu zákona. Tento pokus bohužel nepostihl všechny instance, v nichž by bylo na místě specifikovat, zda předmětem ustanovení je rostlina konopí nebo konopí obecně. Proto náš návrh obsahuje úpravy užití těchto termínů ve zbývajících vhodných případech. Výsledkem by byla i větší právní jistota těch, kteří s konopím nebo jeho rostlinami nakládají.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění návrhu je ke stažení zde.