Samopěstování 3 rostlin konopí

Popis:

Jádrem tohoto pozměňovacího návrhu je vložení nového paragrafu do zákona o návykových látkách. Ten by stanovil, že fyzické osoby starší 18 let mohou ve svém obydlí nebo na pozemku, který není veřejně přístupný a jehož užívání disponují soukromoprávním titulem, pěstovat tři rostliny konopí pro vlastní potřebu. Stejně tak by bylo umožněno beztrestné zpracovávání a přechovávání nanejvýše 600 g sušiny konopí, nebo z tohoto množství získané přípravky z konopí s obsahem nejvýše 120 g látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů v obydlí a nejvýše 10 g sušiny konopí nebo z tohoto množství získané přípravky z konopí s obsahem nejvýše 1,5 g látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů mimo něj. Podmínkou by bylo splnění ohlašovací povinnosti vyplněním formuláře s doložením kopie identifikačního dokladu, adresy nemovitosti, v níž budou rostliny konopí pěstovány nebo zpracovávány a dokladu o bezúhonnosti. Druhá varianta návrhu zahrnuje též povinnost fotodokumentace pěstební plochy. Návrh obsahuje též ustanovení nového přestupku, ke kterému by docházelo předáváním rostlin konopí, konopí či přípravků z něj pro vlastní potřebu dalším osobám.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění varianty, která neobsahuje povinnost fotodokumentace je ke stažení zde.

Celé znění varianty, která obsahuje povinnost fotodokumentace je ke stažení zde.