Pozměňovací návrh zvyšující dostupnost konopí pro léčebné použití

Popis:

Tento pozměňovací návrh by v případě prosazení znamenal odstranění zcela zbytečných byrokratických a nesystémových překážky, které by podnikatelům bránily v zapojení se do produkce konopí pro léčebné použití. Pokud by tyto překážky nebyly vypořádány vládní novelou zákona o návykových látkách (sněmovní tisk 864), znamenaly by omezenou schopnost podnikatelů získat licenci k pěstování konopí pro léčebné použití a menší rozmanitost konopí nabízeného pacientům. Jádrem návrhu je jasná specifikace podmínek pro správnou pěstitelskou praxi, která by zajistila regulaci mnoha činností, které v současnosti probíhají v šedé zóně, stejně tak jako odstranění prostoru k šikaně pěstitelů ze strany státního aparátu. Zpřesnění nekonzistentní terminologie užívané ve vládní novele, jejíž dopady by mohly při účelovém výkladu opět poskytovat prostor pro státní šikanu, je druhým z hlavních bodů tohoto návrhu.

Současný stav:

Finišujeme textaci tohoto návrhu abychom jej mohli podat k sněmovnímu tisku 864.