Zpracování konopí jako přestupek

Popis:

Orgány činné v trestním řízení dnes běžně zastávají takový výklad zákona, dle kterého je pěstování rostlin psychoaktivního konopí (nebo hub) v malém množství považováno za přestupek, ale zpracování (např. sušení rostliny) produktů z tohoto množství je již kvalifikováno jako trestný čin. Takovýto výklad je v rozporu s mezinárodními úmluvami i některými odbornými právními stanovisky. I my v něm vnímáme nekonzistenci, která podkopává smysluplnost legislativy v oblasti návykových látek. Proto jsme navrhli, aby zpracování malého množství konopí vypěstovaného pro vlastní potřebu, bylo konzistentně postihováno jako přestupek.

Současný stav:

Podáno v rámci druhého čtení vládní novely zákona o návykových látkách.

Celé znění návrhu je ke stažení zde.